Raden Nakula satriya ing

raden nakula satriya ing

Soal dan Pembahasan Pandawa – Secara umum materi Pandawa dapat dipelajari pada pelajaran bahasa Jawa pada tingkatan Sekolah Dasar. Pada pelajaran bahasa Jawa terdapat materi Pandawa yang soalnya akan dibagikan pada tulisan ini beserta pembahasannya.

Pandawa

Begawan Abiyasa kagungan putra telu. Sing mbarep asmane Raden Drestharastha, Raden Pandhu Dwanata, lan Raden Yama Widura.

Raden Drestharastha krama karo Dewi Gendhri Kagungan putra satus lanang kabeh, mula diarani kurawa. Ing antarane: Duryudana, Dursasana, Durmagati, Durmuka, Kartamarma, Citraksa, Citraki lan tambah siji wanodya yaiku Dursilawati. Sata kurawa iku racake duwe watak drengki, srei, jail methakil, daksiyamarang sapadha-padha, sing diagungake kesugihane lan seneng tumindak dursila. Gandheng Radn Drstharastha iku wuta, mula sing dadi ratu ing Ngasta adhine yaiku Rade Pandh Dewata.

Raden Pandhu Dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, Ratu ing Ngamata, Raden Werkudara satriya ing Jodipati, Arjuna satriya ing Madukar, lan karo Dewi madrim kagungan putra kembar yaiku Nakula satriya ing Sawojajar lan sadewa satriya ing Bumi Retawu. Merga putrane pandhu Dewanata lima lanang kabeh mula diarani Pandhawa.

Soal
Raden Nakula satriya ing …
Pembahasan:
Pada soal di atas menanyakan “Raden Nakula itu satria di …”. Raden Nakula merupakan salah satu dari Pandawa. Raden Nakula merupakan putra kembar pasangan dari Raden Pandu Dewanata dan Dewi Madrim. Setiap satria memiliki daerahnya masing-masing. Raden Nakula, satria di Sawojajar (Nakula satriya ing Sawojajar).

Jadi, jawaban yang benar adalah Werkudara satriya ing Sawojajar

Sekian Soal dan Pembahasan Pandawa. Semoga Soal dan Pembahasan Pandawa tadi dapat membantu teman-teman dalam belajar.

Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandawa
Baca juga: Raden Arjuna satriya ing

Ambiz Education Search:
raden nakula satriya ing