Putrane Puntadewa yaiku

putrane puntadewa yaiku

Soal dan Pembahasan Pandawa – Secara umum materi Pandawa dapat dipelajari pada pelajaran bahasa Jawa pada tingkatan Sekolah Dasar. Pada pelajaran bahasa Jawa terdapat materi Pandawa yang soalnya akan dibagikan pada tulisan ini beserta pembahasannya.

Pandawa

Begawan Abiyasa kagungan putra telu. Sing mbarep asmane Raden Drestharastha, Raden Pandhu Dwanata, lan Raden Yama Widura.

Raden Drestharastha krama karo Dewi Gendhri Kagungan putra satus lanang kabeh, mula diarani kurawa. Ing antarane: Duryudana, Dursasana, Durmagati, Durmuka, Kartamarma, Citraksa, Citraki lan tambah siji wanodya yaiku Dursilawati. Sata kurawa iku racake duwe watak drengki, srei, jail methakil, daksiyamarang sapadha-padha, sing diagungake kesugihane lan seneng tumindak dursila. Gandheng Radn Drstharastha iku wuta, mula sing dadi ratu ing Ngasta adhine yaiku Rade Pandh Dewata.

Raden Pandhu Dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, Ratu ing Ngamata, Raden Werkudara satriya ing Jodipati, Arjuna satriya ing Madukar, lan karo Dewi madrim kagungan putra kembar yaiku Nakula satriya ing Sawojajar lan sadewa satriya ing Bumi Retawu. Merga putrane pandhu Dewanata lima lanang kabeh mula diarani Pandhawa.

Soal
Putrane Puntadewa yaiku …
Pembahasan:
Pada soal di atas menanyakan “Putranya Puntadewa yaitu …”. Prabu Puntadewa merupakan salah satu dari Pandawa. Prabu Puntadewa merupakan putra sulung dari pasangan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Prabu Puntadewa memiliki anak bernama Raden Pancawala. Raden Pancawala merupakan putra tungga dari pasangan Prabu Puntadewa dan Dewi Drupadi.

Jadi, jawaban yang benar adalah Putrane Puntadewa yaiku Raden Pancawala.

Sekian Soal dan Pembahasan Pandawa. Semoga Soal dan Pembahasan Pandawa tadi dapat membantu teman-teman dalam belajar.

Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandawa
Baca juga: Prabu Pandu Dewanata ratu ing

Ambiz Education Search:
putrane puntadewa yaiku | putrane puntadewa iku arane