Raden Werkudara satriya ing

raden werkudara satriya ing

Soal dan Pembahasan Pandawa – Secara umum materi Pandawa dapat dipelajari pada pelajaran bahasa Jawa pada tingkatan Sekolah Dasar. Pada pelajaran bahasa Jawa terdapat materi Pandawa yang soalnya akan dibagikan pada tulisan ini beserta pembahasannya.

Pandawa

Begawan Abiyasa kagungan putra telu. Sing mbarep asmane Raden Drestharastha, Raden Pandhu Dewanata, lan Raden Yama Widura.

Raden Drestharastha krama karo Dewi Gendhri Kagungan putra satus lanang kabeh, mula diarani kurawa. Ing antarane: Duryudana, Dursasana, Durmagati, Durmuka, Kartamarma, Citraksa, Citraki lan tambah siji wanodya yaiku Dursilawati. Sata kurawa iku racake duwe watak drengki, srei, jail methakil, daksiyamarang sapadha-padha, sing diagungake kesugihane lan seneng tumindak dursila. Gandheng Radn Drstharastha iku wuta, mula sing dadi ratu ing Ngasta adhine yaiku Rade Pandh Dewata.

Raden Pandhu Dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, Ratu ing Ngamata, Raden Werkudara satriya ing Jodipati, Arjuna satriya ing Madukar, lan karo Dewi madrim kagungan putra kembar yaiku Nakula satriya ing Sawojajar lan sadewa satriya ing Bumi Retawu. Merga putrane pandhu Dewanata lima lanang kabeh mula diarani Pandhawa.

Soal
Raden Werkudara satriya ing …
Pembahasan:
Pada soal di atas menanyakan “Raden Werkudara itu satria di …”. Raden Werkudara merupakan salah satu dari Pandawa. Raden Werkudara merupakan putra kedua dari pasangan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Setiap satria memiliki daerahnya masing-masing. Raden Werkudara, satria di Jodhipati (Werkudara satriya ing Jodhipati).

Jadi, jawaban yang benar adalah Werkudara satriya ing Jodhipati

Sekian Soal dan Pembahasan Pandawa. Semoga Soal dan Pembahasan Pandawa tadi dapat membantu teman-teman dalam belajar.

Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandawa
Baca juga: Contoh penerapan teknologi jaringan WLAN adalah

Ambiz Education Search:
werkudara satriya ing | raden werkudara satriya ing | raden werkudara iku satriya ing | nakula satriya ing